logotyp

Info pro rodiče
Upozorňujeme rodiče na výskyt SPÁLY v MŠ Hvězdička.


                                                      
 Dne: 20.11. 2023

Vážení rodiče, dovolte, abych vás informovala,
že dne 27. 11. 2023, kdy je vyhlášena výstražná stávka,
se naše mateřská škola do stávky nezapojí
a provoz zůstane zachován.
                                                                                 J. Haasová

                     Do stávky se zapojí jeden zaměstnanec MŠ.

Vážení rodiče,
        v naší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí
        pomocí speciální diagnostické videokamery
        v rámci projektu "Koukají na nás správně?". 
        Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné.
        Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje
        v klidném a známém prostředí mateřské školy. 
        Zájemci o vyšetření se podepište do seznamu
        visícím v šatně v MŠ.

                           Cena vyšetření je 200,- Kč

        V případě zájmu uhraďte částku p. učitelce na třídě. 

        Rodičům s mladšími sourozenci také nabízíme tuto možnost vyšetření.

                      Termín vyšetření: 16. 1. 2024

Uzavření MŠ Hvězdička

v době vánočních svátků

od 27.12. do 29.12. 2023.

Otevřena bude znovu 2. 1. 2024.

Informace o kroužcích:

Zdravotní cvičení: úterý 14.30. - 15.15 hodin (začínáme 10.10.)
Lektorka: Terka Suková

Angličtina v pohybu: čtvrtek 14.00. - 14.45 hodin (začínáme 12. 10.)
Lektorka: Míša Kučerová

Prosíme rodiče, aby přihlásili své děti, které mají o kroužek zájem
na webových stránkách agentury: www.rytmik-krouzky.cz
(Nutné vyplnit elektronickou přihlášku).

Cena obou kroužků: 1180,- Kč

U Angličtiny v pohybu se připlácí za učebnici 300,- Kč.
Děti, které učebnici mají z minulého roku,
si dokupují jen pracovní listy pro pokročilé 100,- Kč.


        
 Žádáme rodiče, aby dítě se známkami nemoci
          jako je např: rýma, kašel, zvýšená teplota, 
vyrážka,
          zažívací problémy, zarudlé oči, a jiné, nechali dítě doma,
          případně navštívili lékaře.
          Mateřská škola má dle školského zákona povinnost
          zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí 
při vzdělávání,
          tzn. má zároveň povinnost ochránit zdravé děti v MŠ
          před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky
          přenosné nemoci. 
          
Dle školního řádu MŠ Hvězdička
          (Čl. 15 - Zdravotní péče a bezpečnost dětí v MŠ)
           je zákonný zástupce povinen zajistit, aby bylo dítě
          pedagogovi předáno bez zjevných příznaků onemocnění.
          Prosíme rodiče, aby byli ohleduplní k vlastním dětem, ale i k těm ostatním v MŠ.
          Pokud se budou vodit do MŠ děti nemocné, zdravé od nich nemoc chytnou.
          Kdo přijde do školky vyléčený, chytne nemoc znova a stále dokola. 


                                          Děkujeme za pochopení


Prosíme rodiče, pokud mají možnost,
aby přinesli do MŠ dýně.
Budeme je s dětmi dlabat, malovat, zdobit.
Všechny velikosti i tvary jsou vítány.

Děkujeme
Projekt Cepík, do kterého je MŠ zapojena
je dlouhodobý program určený dětem předškolního věku.
Projekt realizuje Centrum podpory zdraví od roku 2012.
Jedná se o celoroční projekt, který se zabývá zdravou výživou,
pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí.
Pro děti budou zahrána 3 divadelní představení na téma jídlo, pití a pohyb.
Divadelní představení jsou doplněna pomůckami pro děti nebo pro školku
(pexeso, omalovánky, maňásek, desková hra apod.).
Pro rodiče je připravena poradna pro výživu formou diskuze z oblasti výživy
a informační materiály – “Cepíkoviny”.
Pro pedagogické pracovníky seminář z oblasti výživy a bezpečnosti potravin.
Pro paní kuchařky proběhne praktické školení, kde se bude přímo vařit.
Ze školení si odnesou nové moderní receptury.

 


Projekt „REFLEXÁCI“
   Naší mateřskou školu jsme zapojili do projektu: „REFLEXÁCI“.
Jde o projekt, který vznikl ve spolupráci SMS (Sdružení místních samospráv)
a je financován z Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů.
Byli jsme vybaveni metodickými materiály, zásobníky s reflexními samolepkami,
které najdete v šatně dětí naší MŠ. Samolepky jsou vyrobeny ze speciálního materiálu,
který byl specifikován na základě zkušenosti z testovacího provozu a velkého množství měření
a zkoušek ve státní zkušebně (EZÚ). Samolepky mají odrazivost v noci až 400 m
(za běžné tmy a min. 200 m za deště a mlhy). Zároveň snadno přilnou na oblečení,
aniž by zanechávaly stopy po lepidle nebo poškozovaly barvu oděvu a jsou opakovaně použitelné.
Hlavním cílem projektu je vzdělávat děti v oblasti bezpečnosti a správného používání reflexních prvků, zviditelnit děti při cestě do školky a ze školky, na hřiště a za kamarády.
S dětmi si budeme povídat o bezpečnosti v silničním provozu,
a proč je důležité používat reflexní prvky na oblečení.
Při samotné realizaci projektu v následujícím školním roce budou pro děti vyhlašovány soutěže
o zajímavé ceny a celý projekt bude doprovázet osvětová kampaň na intermetu,
sociálních sítích a v tištěných médiích.

V rámci zlepšení pitného režimu dětí ve školce
Vás prosíme o donesení vlastního hrnečku,
 ze kterého Vaše dítě rádo pije a pozná si jej.
V mateřské škole z něj budou děti pít během dne.
Při obědě a svačinách mají  hrnečky z MŠ.  
                      
                                       Prosíme rodiče, aby se seznámili se školním řádem.
                Školní řád naleznete na těchto stránkách nebo v šatně dětí (visí za vstupními dveřmi).
                                          Toto seznámení potvrďte svým podpisem na třídě.
                                                                         Děkujeme RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Hvězdička

Adresa: Malé Březno 42
Ústí nad Labem 2
400 02

IČO: 72742917

Provoz školy: 6,00 - 16,00 hodin

Mobil MŠ: 725 136 209
Učitelka pověřená vedením:
727 930 507Email: ms-hvezdicka@seznam.cz

Internet: www.ms-malebrezno.cz

Zřizovatel: Obec Malé Březno

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign