logotyp

Info pro rodiče
Přejeme všem dětem i rodičům příjemné prožití prázdnin.

Užívejte společné dny a těšíme se na setkání opět v srpnu.MŠ Malé Březno 63, Šablony III - publicitaRozloučení se školním rokem, předškoláky, pasování na školáky
i loutková pohádka.
Tentokrát jsme pozvali oblíbené
„Sváťovo dividlo“.
Pokud nám bude přát počasí, vše se bude konat na školkové zahradě.
Kdy? Ve středu 26. 5. 2021 od 10. 00 hodin.

Vybíráme 150,- Kč za předškoláky, kteří odchází do ZŠ – příspěvek na dárek
Ostatní děti: 100,- KčVe čtvrtek 20. 5. 2021 proběhne ve školce focení
Cena za soubor: 300,- Kč + společná fotka: 85,- Kč

Foto na tablo pro předškoláky je zdarma.
Pokud by někdo z rodičů nechtěl vyfotit své dítě,
předem to prosím, oznamte paní učitelce.
Přiveďte děti do třídy už v oblečení na focení.

Děkujeme
Vážení rodiče,

od 10. 5. 2021 bude mateřská škola otevřena pro všechny děti.

Mimořádným opatřením se omezuje provoz mateřských škol tak,
že vstup třetích osob (mimo dětí nebo účastníků a zaměstnanců)
do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech. 


Vážení rodiče, od 13. 5. 2021 je zrušena pevná linka MŠ (475 228 303).
Místo ní je zřízeno nové mobilní číslo: 725 136 209,
kam můžete volat nebo psát sms zprávy v případě omlouvání dětí, atp.
Změňte si, prosím kontakt ve vašem telefonu. 

Děkujeme
Průběh testování v MŠ Hvězdička od 12. 4. 2021

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí ve třídě v 1. patře /testovací místnost/ 2x týdně.
V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní vzdělávání.
Do prostor školy budou vstupovat děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1, 5 m.
Za přítomnosti zákonného zástupce s ochrannou dýchacích cest respirátorem, se dítě převlékne, umyje si v přízemí ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovací místnosti. Zákonný zástupce své dítě otestuje antigenním testem, za přítomnosti pedagogického pracovníka a vyčká na výsledek testu.
V případě negativního výsledku odvede dítě do třídy v přízemí.
V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je zákonný zástupce povinen sdělit při obnovení docházky. Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu vystaví pro lékaře/pediatra/ škola.
Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.
Proces testování bude trvat cca 15 – 20 minut, je potřeba, aby zákonný zástupce měl dostatek času před odchodem do zaměstnání.
Věřím, že společně vše zvládneme bez komplikací.

Alena Vaněčková.
                                                   Informace k otevření mateřských škol od 12. 4. 2021

       Vážení rodiče, dnes jsme obdrželi do datové schránky školy informace týkající se organizace otevření MŠ
       od pondělí 12. 4. Víme, že situace je pro nás všechny velmi složitá a respektování všech nařízených opatření
       není jednoduché. Zároveň vás prosíme o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení.
       Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. 4. 2021 bylo vydáno:
       Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a 1. fázi rozvolnění,
       která umožńuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021 v mateřských školách:
  •     dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání ve skupině max. 15 dětí
  •     dětem, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese:
                          - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
                          - pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, školním klubu,
                            v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo ochranné výchovy
                          - zaměstnanci bezpečnostních sborů
                          - zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
                          - zaměstnanci uvedení v § 115 ods. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách, ve znění pozd. předpisů
                          - zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
                          - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
                          - zaměstnanci Finanční správy České republiky

       Předpoklady osobní přítomnosti dítěte na prezenčním vzdělávání:
       1. Nemá příznaky onemocnění Covid – 19 ( zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení,                          bolesti břicha, průjem, ztráta chuti, čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma – ucpaný nos, bolest hlavy).

       2. Dítě podstoupilo v MŠ ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního
           antigenního testu 

          na přítomnost antigenu viru SARS – CoV-2 (dále jen preventivní antigenní test), který mu provedl zákonný zástupce 
          nebo jiná osoba. Preventivní antigenní testy poskytuje škola. Dítě se prokáže negativním výsledkem tohoto vyšetření
          v MŠ – zákonní zástupci poté vyčkají výsledku testu – 15 minut.

        3. Děti v MŠ nemusí nosit roušku.

        Testování
        Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat děti, 2x týdně AG testy.
       K testování budou použity neinvazivní Ag testy, které škola obdrží.
       Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT – PCR testu (ne starší než 48 hod.)
       a které nemají příznaky onemocnění Covid-19. Testovat se také nemusí děti, které onemocnění Covid -19 již prodělaly
       a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT – PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je ale nutné prokázat         
       potvrzením od lékaře lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.

      Přehled postupů k testování dětí:
      Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách.
      https://testovani.edu.cz/

      
Není možné použít vlastní test, případně testovat dítě doma.
      Pokud se rozhodnete za těchto podmínek nechat si dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání doma,
      budeme vaše rozhodnutí akceptovat, docházka na základě omluvenky dítěte bude omluvena.
      Víme a chápeme, že situace není pro vás a vaše děti jednoduchá. Budeme se snažit ze všech sil zvládnout vše tak,
      abychom zminimalizovali případné nepříjemnosti týkající se těchto požadavků.
                                                                                                                                  Alena Vaněčková.
 
 
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
         vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila                        účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení,                    
do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.                  

Vážení rodiče,
připravily jsme pro vaše děti, které plní povinné předškolní vzdělávání soubor,
ve kterém najdete náměty k činnostem.
Jsou tam pracovní listy, nové číslo časopisu "Šikulka", hádanky, zábavné úkoly a hry.
Soubor si můžete vyzvednout u Martinky Vidličkové, na adrese Malé Březno 93.
Kontakt: 724 059 907.
Po vypracování nám splněné úkoly doneste do školky, až bude opět otevřená.
Společně s dětmi si je zhodnotíme a založíme do portfoĺia, která ve školce mají.
Přejeme vám hodně radosti, trpělivosti a hlavně zdraví.INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
od 22. 3. do 28. 3. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci
vláda ČR 
dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200
ze dne 26. února 2021 do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 To znamená, že naše Mateřská škola Hvězdička Malé Březno
je dle tohoto krizového opatření do 28. 3. 2021 uzavřena.
Soubor ktátkých videí určených pro rodiče předškoláků (ale nejen pro ně)
Co se dozvíte?
- Co je školní zralost
- Připravenost dětí na školu
- Jaké oblasti školní zralosti je třeba rozvíjet
- Jakým způsobem a proč je rozvíjet

https://www.facebook.com/104219488096074/videos/1467546930103120

Po kliknutí na odkaz se otevře video: Předškola díl 1 – Co je to školní zralost a připravenost.
Pro otevření dalších videí klikněte na: Psycholog Lucie Hubertová, po té se rozbalí další videa.
Dne 16. 3. 2021 od 17.00 hodin do 18.30 hodin 

proběhne online beseda o školní zralosti na téma: Mámo, táto, brzy ze mne bude školák
na odkaze:  meet.google.com/nxu-dbfa-hpq

Bylo možné sledovat jen v přímém přenosu.


V pondělí 8. 3. 2021 budou zaměstnanci v mateřské škole od 8 do 12 hodin.
Pokud by si rodiče potřebovali vyzvednout potřeby dětí - boty, oblečení nebo časopis "Šikulka",
mohou v tuto dobu přijít do MŠ.
Vážení rodiče

z médií jste se dozvěděli, že dle nařízení vlády dochází
k uzavření mateřských škol, prozatím na 3 týdny.
Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet.
Přejeme Vám všem pevné zdraví.

Pro potřeby OČR si stáhněte tiskopis na: 
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m.


Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol:

 

Distanční vzdělávání v MŠ

Milí rodiče, od 1. 3. 2021, kdy byly usnesením vlády ČR uzavřeny všechny mateřské školy, zahajujeme distanční výuku pro předškolní děti (děti v posledním roce před nástupem do ZŠ).

Co to pro praxi v mateřských školách znamená?

1. Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona je mateřská škola povinna zajistit dětem,
    pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním 
způsobem.

2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit.

3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám
    dítěte pro toto vzdělávání.

4. Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
    vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 
okolnostem.

 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,
podle kterého MŠ pracuje, je uspořádán do pěti vzdělávacích 
oblastí, které pokrývají celé široké spektrum vývoje dítěte.
Pro každou z nich najdeme činnosti z běžného života, pro které má doma podmínky, pomůcky.

Předkládáme inspiraci pro přípravu nabídky:

Dítě a jeho tělo
• dostatek volného pohybu;
• praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení prádla, prostírání stolu…);
• hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;
• sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);
• hry s pískem apod.

Dítě a jeho psychika
• čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího); 
• zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…);
• hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…);
• hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…);
• manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar…);    
• třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…);
• hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku…)  apod.

Dítě a ten druhý
• společenské hry;
• hry s pravidly;
• komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.

Dítě a společnost
• zvyky a tradice ve svém okolí;
• pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…);
• námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…);
• poslech hudby, seznamování s uměním apod.

Dítě a svět
• poznávání okolí;
• pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);
• seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod.

Odkazy na inspirativní videa pro rodiče:

ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va

NPI ČR - Inspirace pro př.vzdělávání distančním způsobem: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=17977     

NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2

Bezpečnost v dopravě: https://www.detivdoprave.cz/vyukova-videa/

Výuková videa: https://www.bystredeti.cz/videa/

https://www.televizeseznam.cz/video/prihody-neposedneho-obleceni/o-ponozkach-smradoskach-63901658


Sváťovo dividlo: 
https://fb.me/e/d5iGLQIco

https://www.predskolaci.cz/
 

ROZVOJ OBLASTÍzde naleznete náměty na práci s dětmi v několika oblastech, některé složky obsahují pracovní listy,
5 – 10 hotových pracovních listů dle vlastního výběru přineste pro kontrolu do MŠ (založíme do portfolia). Děkujeme.

Jazyk a řeč:

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

Předmatematické představy

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

Sluchové vnímání

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

Zrakové vnímání

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

Grafomotorika

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

Jemná motorika

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

Desatero pro rodiče
Dovolená mateřské školy v době letních prázdnin 
bude od 1. 7. do 6. 8. 2021.
MŠ bude znovu otevřena 9. 8. 2021.
ZRUŠENO
Ve čtvrtek 11. března 2021 od 8.00 hodin (původně 4.3.)
proběhne v MŠ focení dětí s jarním motivem.
Sada obsahuje 6 fotografií.
Focení je nezávazné, v případě, že o fotky nebudete mít zájem, budou ihned skartovány.
Fotograf předkládá test na Covid.
Cena 370,- Kč

 Přejeme Vám na Vánoce, pokoj, štěstí, zdraví,
ať Vás život v novém roce, pořád stejně baví.
 
Hodně spokojenosti, porozumění a pohody v roce 2021
 přeje kolektiv MŠ Hvězdička

MŠ bude v době vánočních svátků
uzavřena od 23. - 31. 12. 2020.
Otevřena bude opět 4. 1. 2021. Rodičům předškoláků, kteří nemohli chodit v říjnu do MŠ,
chceme předat v rámci distančního vzdělávání z důvodu povinné předškolní docházky materiál, se kterým můžete s dětmi doma pracovat.
Jde o časopis "Šikulka", který má každý předškolák jen pro sebe. Naleznete v něm inspirativní, tématické činnosti, které odpovídají  školnímu vzdělávacímu programu naší mateřské školy podle RVP PV.
Můžete si ho vyzvednout v MŠ.


Dále pak doporučujeme další možné odkazy, ze kterých můžete čerpat:

ČT Edu pro předškolní děti: https: //t.ly/z5va

Těžiště vzdělávání u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné,

spočívá především v inspirativních typech na společné aktivity dětí a rodičů
v domácím prostředí. 
Po splnění doporučených úkolů nám je přineste do MŠ,
rádi je vystavíme a společně zhodnotíme.
V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit.
Z důvodu uzavření MŠ na dobu delší jak 5 dnů v říjnu 2020
se snižuje úplata za předškolní vzdělávání poměrnou částí o 209,- Kč.
Částka za úplatu v měsíci říjnu je  191,- Kč.
Přeplatek vám bude vrácen ve vyúčtování za pololetí společně se stravným.

Vážení rodiče,
prosíme vás o používání roušky při vstupu do šatny
Děkujeme
Vážení rodiče,
ve čtvrtek 22. 10. 2020 otevíráme MŠ po karanténě.
Přestože nám ještě chybí školní asistent, učitelka na 1/2 úvazku
a asistent pedagoga, kteří jsou v pracovní neschopnosti,
rohodli jsme se otevřít.
Vzhledem k závažnosti epidemiologické situace, prosíme,
zvažte přítomnost dítěte v MŠ.
Věříme, že se personál brzy uzdraví a budeme v plném počtu.
Děkujeme
Vážení rodiče,
dle sdělení KHS bude uzavření MŠ zatím prodlouženo
do 21. 10. 2020 včetně.
Ještě čekáme na výsledky testů jednoho zaměstnance.
V případě změny vás budeme zde informovat.
Zítra (13.10.2020) nám pošlou Rozhodnutí z KHS,
a to vložíme opět do sekce: Dokumenty ke stažení 
Vážení rodiče,
jelikož mají další  zaměstnanci MŠ pozitivní nález na Covid 19,
bude MŠ Hvězdička uzavřena do odvolání.
Rozhodnutí KHS (viz Dokumenty ke stažení)
budeme aktualizovat dle posledního vyšetření.

 Vážení rodiče,
dle sdělení KHS Ústí nad Labem je naše MŠ v karanténě z důvodu výskytu covid-19
u zaměstnance školy. Karanténa se počítá od posledního dne, kdy jsme byli všichni v kontaktu,
což byl pátek 2. 10. 2020, nikoliv ode dne zjištění pozitivního testu.

Takže MŠ Hvězdička je uzavřena od 2. 10 - 12. 10. 2020, tj. 10 dnů.

Pokud nastane situace, že do této doby nebudeme schopni zajistit provoz MŠ,
z organizačních důvodů bude i nadále škola uzavřena. 
Dokument z KHS je na webových stránkách školy v sekci: Dokumenty ke stažení.
Tento dokument vám bude sloužit jako podklad pro dětské praktické lékaře. 
Věřím, že společně zvládneme tuto nepříjemnou situaci, ze které radost nemáme.
Případů přibývá, tak na sebe buďte opatrní.

A. Vaněčková.


                      
                                       Prosíme rodiče, aby se seznámili se školním řádem.
                Školní řád naleznete na těchto stránkách nebo v šatně dětí (visí za vstupními dveřmi).
                                          Toto seznámení potvrďte svým podpisem na třídě.
                                                                         Děkujeme 


     V rámci zlepšení pitného režimu dětí ve školce
          Vás prosíme o donesení vlastního hrnečku,
          ze kterého Vaše dítě rádo pije a pozná si jej.
          V mateřské škole z něj budou děti pít během dne.
          Při obědě a svačinách mají  hrnečky z MŠ.                         
                                 
                         Děkujeme za spolupráci.


RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Hvězdička

Adresa: Malé Březno 42
Ústí nad Labem 2
400 02

IČO: 72742917

Provoz školy: 6,00 - 16,00 hodin

Mobil MŠ: 725 136 209
Mobil p. ředitelka: 725 848 295Email: ms-hvezdicka@seznam.cz

Internet: www.ms-malebrezno.cz

Zřizovatel: Obec Malé Březno

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign