logotyp

Mateřská škola - Malé Březno

MŠ Malé Březno - budova školky v létěMŠ Hvězdička - budova školky v ziměMŠ Hvězdička - výzdoba chodbyMŠ Hvězdička - výzdoba chodbyMŠ Hvězdička - výzdoba chodbyMŠ Hvězdička - kuchyňka ve tříděMŠ Hvězdička - umývárna v přízemíMŠ Hvězdička - WC v přízemíMŠ Hvězdička - tělocvična a lehárna v 1. patřeMŠ Hvězdička - kuchyňMŠ Hvězdička - dětská ohrádka určená pro hry dětí na školní zahraděMŠ Hvězdička Malé Březno - třída v přízemíMŠ Hvězdička Malé Březno - zahradní kuchyňkyMŠ Hvězdička Malé Březno - třída v přízemíMŠ Hvězdička Malé Březno - chodba v přízemí

Charakteristika školy:

Mateřská škola Hvězdička v Malém Březně je dvoupatrová vila s výrazně žlutou fasádou, která je obklopena krásnou přírodní scenérií. Rozlehlá zahrada navazuje přímo na školku. Je vybavena pískovištěm, altánem, domečkem, houpačkou a dalšími zahradními prvky.

Mateřská škola Malé Březno je jednotřídní, s kapacitou 25 dětí.
Věkové složení je od 2 do 7 let.

Spádová oblast:
Leština


Provoz školy: 6,00 - 16,00 hodinPersonál:

Ředitelka: Mgr. Alena Vaněčková

Učitelka:
Jiřina Haasová

Učitelka na 2,5 hodiny denně:
 
                            Martina Vidličková
Školní asistent: Martina Vidličková - EU
     (Akreditovaný kurz asistenta pedagoga)
Asistent pedagoga: Alena Wagnerová
      (Akreditovaný kurz asistenta pedagoga)

                                                
Ekonomka: Alena Anderlová

Vedoucí školní jídelny: Dana Mikešová


Kuchařka:
Jiřina Kuntová

Pomocný pracovník: 


Pověřenec GDPR: Aleš Pospíchal
Telefon: 606 637 815
Email: ales.pospichal@email.cz

 INZERÁT
Do Mateřské školy Hvězdička v Malém Březně přijmeme
od září 2020 kvalifikovanou učitelku na 3.5 hodiny denně.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy
na telefonním čísle: 475 228 303
nebo na e-mailu: ms-hvezdicka@seznam.cz

29. 6. 2020


Koncepce a cíle:


Koncepce a cíle:

J. A. Komenský

            "DĚTI JSOU HOSTÉ, KTEŘÍ HLEDAJÍ SVOU CESTU.
      CHOVEJME SE TAK, ABYCHOM BYLI DOBRÝM VZOREM
                                     A PŘÍKLADEM.
                       PŘEDEJME JIM VŠE PRO ŽIVOT.
                CO BUDE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZAČATO,
      BUDE POZDĚJI POSTAVENO A DO KRÁSY VYVEDENO"
 

                                    J. A. KomenskýJe nepochybné, že základy naší národní tradice, týkající se vedení dítěte předškolního věku, jsou zde –
u Komenského. Vztah dítěte a dospělého je specifický. Dospělý je chápán jako strážce cest dítěte, jenž ho vede za ruku. Netáhne jej, necloumá jím, jen jde o krok napřed. Pokud se budeme této linie držet, nemůžeme sejít z cesty ve smyslu přílišné svobody a podaří se nám rozvíjet předškolní děti tak, jak jim přísluší v harmonickém, vyrovnaném ovzduší národa, jemuž je výchova vlastní bohatou tradicí.

Školní vzdělávací program mateřské školy se jmenuje: „ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY“
Tento program byl vypracován na základě RVP PV, je zde zastoupeno všech pět oblastí, které se navzájem prolínají. Dále vychází ze zásad Komenského, z Informatoria školy mateřské. Z programů jako je program „Začít spolu“ či „Zdravá mateřská škola“ jsme si pro náš program vybrali to, co je pro nás vyhovující a to jsme přizpůsobili naší MŠ Malé Březno.
Uvědomujeme si důležitost doby předškolního věku. Předškolní vzdělávání je dnes vnímáno jako důležitý prvopočátek celoživotního vzdělávání a je také uznáván jako význam pro založení a rozvoj předpokladů
a úspěšného začlenění jedince do společnosti. Mateřská škola dnes představuje v České republice počáteční stupeň organizovaného vzdělávání, po jehož ukončení pokračují děti v základní škole. Chceme našim dětem zajistit, aby prožívaly takové dětství, kde se budou zdravě rozvíjet, učit se efektivním způsobům, jak projevovat a uplatňovat svou osobnost, jak žít plnohodnotný „lidský“ život a jak svoje „lidství“ realizovat.

Je pro děti důležité učit se tomu za stejných okolností, ve kterých probíhá přirozený životní proces.
Posláním mateřské školy je umožnit dětem prožitkové učení a plynulý přechod do základní školy. Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Probouzí     v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, ukázat, co všechno samo umí, zvládne a dokáže. Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale umožní jim hledat samostatné cesty. Podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální vývoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a úzké součinnosti s rodinou. Každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet a učit se jiným tempem,
Důležité je, aby se dítě cítilo spokojené a do mateřské školy chodilo rádo.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Hvězdička

Adresa: Malé Březno 42
Ústí nad Labem 2
400 02

IČO: 72742917

Provoz školy: 6,00 - 16,00 hodin

Mobil MŠ: 725 136 209
Mobil p. ředitelka: 725 848 295Email: ms-hvezdicka@seznam.cz

Internet: www.ms-malebrezno.cz

Zřizovatel: Obec Malé Březno

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign